Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Flertall mot MP3-loven

Om vi skal tro en rundspørring VG har foretatt, er det nå flertall mot MP3-loven på Stortinget.

Stortinget
Den 12. mai skal forslaget til ny åndsverklov behandles. Så langt har de fleste gått ut fra at politikerne bare vil strø sand på regjeringens forslag, som er en oppfølging av EUs såkalte Infosoc-direktiv.

Bare 15 for

Loven innebærer blant annet forbud mot opp- og nedlasting fra nettet og overføring av fra CD/DVD til MP3/DivX dersom innholdet er piratkopiert og/eller kopibeskyttet.

Av 82 stortingsrepresentanter som har svart på rundspørringen, er hele 50 representanter mot lovforslaget slik det foreligger. Bare 15 er for, mens 17 representanter ikke vet om de er for eller mot.

Snur for annen gang

Partimessig fordeler motstanden seg over hele spekteret, med størst motstand i opposisjonspartiene.

Derimot viser rundspørrinen klart at de som eier en MP3-spiller i større grad er mot loven enn de som ikke har slike spillere. Alder ser ser også ut til å være en sterk faktor.

Overraskende nok har Arbeiderpartiets Trond Giske snudd for annen gang. Etter først å ha utrykt motstand mot forslaget, kom han i påsken til at han ville følge partiet sitt. Nå går igjen mot forslaget.

Kilde:
VG.no

Stikkord: fildeling, mp3