Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Høring om MP3-loven

I morgen har du sjansen til å høre hva en rekke ulike organisasjoner i Norge mener om den nye åndsverkloven.

Stortinget
Fra klokken ni i morgen tidlig til sju om kvelden skal Kulturkomiteen på Stortinget høre synspunktene til kunstnere, IT-bransje og underholdningsbransje, kringkastere og forkjempere for digital borgerett.

Stor skepsis

Høringen skjer før forslaget til endringer i åndsverkloven blir lagt fram for Stortinget. Lovendringen kommer i kjølvannet av et EU-direktiv som innskjerper retten til kopiering og spredning av musikk, film og andre åndsverk ad digital vei.

Lovforslaget har møtt mye motstand – også fra uventet hold. Blant annet mener sentrale politifolk at loven ikke kan håndheves, og at den kriminaliserer en hel generasjon unge. Selv platebransjen er skeptisk til et lovforslag som i ytterste konsekvens forbyr overføring av CD-plater til MP3-spillere.

Åpen for alle

I den siste tiden har likevel debatten blitt noe mer nyansert. I dag er det klart for de fleste at kopisikring som man kommer rundt ved et håndgrep, ikke vernes av loven. Og at medier med kopisikring ikke kvalifiserer til statlig kompensasjon for skadevirkninger av kopiering.

Samtidig beholdes retten til å kopiere til privat bruk. Mens både opp- og nedlasting av filer man vet ikke er kopiert på lovlig vis blir forbudt.

Høringen foregår i Stortingets komitéhus i Akersgata 18, høringsrom K-210 og er åpen for alle.

Se også digi.no

Stikkord: fildeling, lydogbilde, mp3