Lover bedre batteri på laptop

laptop kar

laptop karHelt siden de bærbare PC-ene ble introdusert har den dårlige batterikapasiteten frustrert brukerne. En undersøkelse fra Forrester Research i 2000 viser at de dårlige batteriene var det punktet folk klagde mest på. Nå kan det bli slutt på dette problemet.

– Fokuset da var mer på ytelse og funksjonalitet. I store deler av 90-tallet sto batterilevetiden fast på mellom to og 2,5 timer, sier Mike Trainor, som er en av de store mobilteknologigutta hos Intel.

Ny arbeidsgruppe

Intel og de andre i Mobile PC Extended Battery Life Working Group jobber nå med å finne nye måter å øke batterilevetiden på. Noe kommer som en direkte konsekvens på at komponentene blir mindre. Allikevel er det ikke bare åpresse mer kraft ut av Lithium Ion-batteriene.

Annonse

Blant annet skal nye kjemikalieblandinger føre til at man kan ha mer energi på det samme området (volumet). Dette er allikevel ett lite stykke unna. Trainor hevder man må jobbe mer før man kan flytte dette fra laboratoriet til produksjon.

Skjermer på tre watt

Det jobbes også med måter å kutte energibehovet til skjermer på. Dette er det som i dag krever mest kraft fra de bærbare maskinene. Mange produsenter har imidlertid lovet å lage 14- og 15-tommers skjermer som drar bare tre watt, noe some r langt under dagens skjermer.

– Hvis vi kan komme i nærheten av åtte timer vil det være et nivå folk vil regne som utrolig verdifullt. Dette er hva industrien er nødt til å levere, fortsetter Trainor.

Ikke brenselsceller

Trainor har ikke tro på at brenselsceller utvikles raskt nok til å kunne ta over for dagens batteriteknologi ennå, selv om de har potensial til å produsere flere ganger så mye energi som dagens Lithium Ion-batterier.

– I brenselsceller trenger man pumper, delere og fordampningskammere. Det er snakk om et kraftverk i miniatyr som man må krympe og krympe og krympe, forklarer Trainor.

Kilde: BBC News

Annonse
Annonse