Tvilsomme mobiltjenester

SMS sprøyte

SMS sprøyteI følge Forbrukerombudets nettsted er det ofte uklart hvem som leverer tjenestene. I tillegg kan det være vanskelig å komme seg ut av dem når de først er bestilt.

Tekst-TV versting

Det er særlig markedsføringen av mobiltjenester via tekst-TV Forbrukerombudet reagerer på. Men også i aviser, ukeblader og TV-reklame finnes det fortsatt overtramp.

– Aksjonen avdekket en del lovstridig markedsføring av mobile innholdstjenester, og vi følger nå opp firmaene som står bak lov¬bruddene, sier seksjons¬sjef Bente Øverli i Forbruker¬ombudet.

Annonse

Annonse
Annonse