Superminne fra Philips

Minnekort

MinnekortTeknologien minner om den som brukes på overskrivbare (RW) DVD- og CD-plater. Den kjemiske emulsjonen på brikken endres i to faser som representerer 0 og 1, av og på.

Dagens flashminne baserer seg på elektriske impulser i ørsmå ledere på brikken.

Først ute i praksis

Den nye teknologien kalles Phase-Change Memory. Philips er ikke alene om å forske på dette. Både Intel, Ovonyx og Elpida har tatt patenter på lignende systemer. Philips mener likvel at de er først ute med å løse problemer som høyt strømforbruk og høye produksjonsomkostninger.

Annonse

En detaljert gjennomgang av materialet og hvilke muligheter det gir vil bli publisert i aprilnummeret av det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Kilde:
The Register

Annonse
Annonse