Spill på nettet – banken betaler

Foto: Per Ervland

Foto: Per ErvlandI paragraf 12.1 i «Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden» fra 1902 heter det:

Af Spil og Væddemaal opstaar ingen Forpligtelse, og en Anerkjendelse af derved stiftet Gjæld er uforbindende.

Klart og tydelig

Klarere kan det knapt sies at du ikke plikter å betale gjelden din når du skylder penger i forbindelse med spill.

Annonse

Lovebestemmelsen gjelder både poker, Internett-spill og veddemål. Det har ingen betydning om spillet er lovlig eller ulovlig, godjent av den norske stat eller ikke.

Spill er spill – og gjeld er gjeld.

Sover ikke

Man skulle tro at dette er en «sovende» paragraf som ingen tar hensyn til lenger. men slik er det ikke.

En 21 år gammel mann fra Sarpsborg fikk i følge Aftenposten ettergitt en gjeld på 50 000 kroner etter å ha spilt poker på nettet.

Banken hans – DnBNOR – måtte pent ettergi gjelda etter at faren hans truet med å gå til rettssak på grunnlag av den gamle paragrafen.

Kan se bort fra krav

Flere andre skal også ha brukt paragrafen for å få ettergitt spillegjeld. En Oslo-mann som spilte for flere millioner på kreditt fikk i følge Aftenposten slettet sin gjeld på seks millioner kroner med henvisning til omtalte paragraf. I følge jusprofessor Olav Torvund har verken kortselskaper eller banker rett til å kreve inn spillegjeld.

Dermed kan du trygt se bort fra slike krav om de kommer fra en nettspillaktør – dersom du har brukt et lovlig kredittkort.

Annonse
Annonse