Få amerikanere har mobil

Mobilpris

MobilprisI en ny rapport foretatt av det amerikanske regjeringsorganet FCC (Federal Communications Commission) går det fram at bare 60 prosent av den amerikanske befolkningen har tilgang på mobiltelefon.

Virvar av systemer

Til sammenligning har 80 prosent av innbyggerne i EU-landene slik tilgang. I Skandinavia er prosentandelen nå godt over 90.

USA har i motsetning til Europa ikke hatt noen enhetlig telepolitikk. Dette har gitt et virvar av tekniske standarder der de ulike telefonene ikke alltid snakker med hverandre. Det analoge mobilsystemet har overlevd mye lenger enn i Europa. I tillegg finnes det to digitale systemer: CDMA og GSM. Og GSM-systemet kjører på en annen frekvens enn det europeiske GSM-systemet.

Annonse

Billigere å ringe

Ingenting er imidlertid så galt at det ikke er godt for noe. I følge FCC-undersøkelsen ringer amerikanerne langt mer og billigere enn europeerne. Dette tolker FCC slik at den frie konkurransen har ført til sunn konkurranse og dermed bedre vilkår for forbrukerne.

Kilde:
Reuters

Annonse
Annonse