MS-sjef starter raddis-TV

Commonbits

CommonbitsI følge Reiman, som tidligere var ansatt på ledernivå i Microsoft, skal den nettbaserte TV-kanalen Commonbits.org være en ressurs for mennesker og organisasjoner på den politiske venstresida i USA.

BitTorrents system

På nettstedet vil du kunne se en rekke programmer laget av folk som ikke akkurat står George W. Bush og hans stab spesielt nær.

Teknologien som ligger i bunn er den samme som BitTorrent – fildeling uten sentral server. I likhet med fildelingsnettverket skal folk dele TV-programmene i et eget samfunn.

Annonse

Framtidas nett-TV

Reiman mener at prosjektet baner vei for en ny medieframtid, og hevder at det er slik ekte nett-TV vil bli på sikt.

Kilde:
The Seattle Times

Annonse
Annonse