Åpner norsk TV-kanal på web

TV-kanalen norwaylive.no er utviklet av medieutviklingsselskapet Nordisk Multimedia, som har tro på at dette skal bli landet største TV-kanal på nettet. Derfor har de også en enorm tro på seertallene.

– Vi regner med å ha mellom 1,1 og 1,3 millioner seere per måned etter ett års drift, sier daglig leder og eier av Nordisk Multimedia, Thomas Øvrebø, som tror de vil ha store fordeler i forhold til de tradisjonelle norske medieaktørene.

– I motsetning til mange av de andre aktørene på dette området konkurrerer ikke vi med oss selv. NRK og TV2, som er helt avhengig av sendetider og reklamepenger, vil jo utkonkurrere seg selv dersom de blir for store på web-TV, hevder Øvrebø.

Annonse

Betal for innhold

Kanalen, som starter sendingene 1. mai i år, kommer til å satse på en miks av nyhetssendinger, sport, reiseliv, mat og kultur. Noe av innholdet skal seerne måtte betale for, uten at det er kjent hva dette vil være.

Seks redaksjoner skal produsere innholdet på webkanalen. Disse er plassert i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Hovedmålgruppen er norske bredbåndsbrukere mellom 14 og 40 år.

Kilde: dn.no

Annonse
Annonse