Notar tapte søke-sak

Paragraf

ParagrafStridens eple var en portal som Notar har opprettet under slagordet «samler bolig-Norge til ett rike». Her ligger lenker til mange aktører i eiendomsmarkedet, blant dem Schibsted/Aftenpostens annonsetjeneste Finn.no.

Stikk motsatt

Finn.no gikk til sak mot Notar, og I januar I fjor forelå dommen. Der het det blant annet at Notars virksomhet ikke er I strid med gjeldende lov.

Nå har lagmannsretten kommet til stikk motsatt resultat. I dommen konkluderes det med at Notar har brutt god forretningsskikk, og at de ikke har anledning til å bruke Finn.nos søkemotor på den måten de gjør.

Annonse

bare Notar-objekter synlige

Retten har særlig lagt vekt på at det bare var Notars egne salgsobjekter som kom fram når man søkte på Finns tjeneste via Notars nettsted.

Kilde: NTB

Annonse
Annonse