Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forsvarssjefen innrømmer datatabbe

Forsvarssjef Sigurd Frisvold innrømmer at problemer med innføring av det nye datasystemet Golf har forårsaket et overforbruk på oppunder en milliard kroner i 2004.

Forsvaret data penger
Det går frem av forsvarssjefens årsmelding. Systemet er levert av Team IBM.

– Merforbruket kunne vært unngått dersom Forsvaret hadde hatt bedre prognoser og økonomisk bilde, inkludert oversikt over faktiske utbetalinger og fremtidige forpliktelser, skriver Forsvarssjefen i årsmeldingen..

– Tilgjengelige datasystemer har ikke gitt fullgode rutiner for internfakturering, skriver han videre.

Svak dialog

Leverandørene, hovedsakelig IBM, får på pukkelen uten at navnet trekkes frem. Prislappen så langt skal være nær en milliard kroner:

Sen fakturaflyt, svak dialog mellom leverandøren, Forsvarets logistikkorganisasjon, og kunden, samt mangelfulle prognoser har gitt et lite tidsriktig og ufullstendig økonomisk bilde, skriver Forsvarsjefen.

Dialogen mellom Forsvarets logistikkorganisasjon og kundene var ikke god nok i forhold til pris, forpliktelser og betaling.

– Det nåværende systemet gir ikke oversikt over inngåtte eller avtalte bestillinger og forpliktelser. Opplæringen under innføringen av systemet har ikke vært god nok. Kompetansen har vært for dårlig, skriver generalen.

Fase to kommer

Forvaltningssystemet Golf fase en ble satt i full drift fra første januar 2004. Forsvarssjefen skriver nå at løsningen av alle problemer forutsetter en full utrulling av fase to, som blant annet omfatter et system for internregnskap med internfakturering og logistikk.

Programmet skal behandles av Stortingen i vår, og er kostnadsberegnet til rundt en milliard kroner. Systemet skal være på plass i løpet av 2007.

Innføringen av fase to i Golf vil bidra til ”et bedre økonomisk bilde”, skriver forsvarssjefen.

Det er ventet at IBM får jobben, men på grunn av den kraftige kritikken, er det grunn til å tro at andre større leverandører også kan komme i betraktning.

(ITavisen Business)