Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Men IT-bransjen er positiv

Organisasjonen IKT-Norge er positiv til forslaget til ny åndsverklov. Et lysende eksempel for Europa, mener generalsekretær Per Morten Hoff.

Per Morten Hoff
I en pressemelding som ble sendt ut i dag, skriver generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge:

– Tar hensyn til utvikling

IKT-Næringen er positive til et lovforslag som tar hensyn til den teknologiske utviklingen. Den norske regjering viser her et vidsyn enestående i Europa

Hoff er også styremedlem i den europeiske paraplyorganisasjonen for IKT-interesseorganisasjoner, EICTA. Der er Norge holdt frem som et lysende eksempel, hevder Hoff. Han mener dette bekreftes i dagens lovforslag.

– Viser smidighet

– For oss er det viktig at lovforslaget nå verner om tekniske kopisperrer samtidig som man viser en smidighet ved at forbudet mot omgåelse ivaretas, med mindre det er nødvendig for avspilling på egnet utstyr. Dette knyttes opp mot hvilket utstyr man rimelig kan forvente at eksemplaret lar seg avspille på, sier Hoff.

– Vanskelig å håndheve

IKT-Norge, som organiserer store deler av IT-næringen her i landet, er imidlertid mer skeptrisk til mulighetene for håndhvevelse av loven, som blant anent innebærer forbud mot fildeling.

Blant annet peker Hoff på at ISP’ene (Internettleverandører som Telenor og NextGenTel) kan ikke påta seg noe ansvar for håndhevelsen av en slik lovendring.

Holdningsendring

Organisasjonen peker også på det problematiske i at de omreådene som loven rammer, er av de fleste privatpersoner i dag regnet som både riktig og moralsk. I følge det såkalte SAFT-prosjektet mener 60% av alle barn i Norge mener det er akseptabelt å laste ned musikk fra nettet. Dette tallet stiger til 82% for barn over 13 år. 48% av alle barn i Norge mener det er akseptabelt å laste ned filmer fra nettet.Dette tallet stiger til 62% for barn over 13 år.

Stikkord: fildeling, lydogbilde, mp3