Napster.no

Annonse


Napster.no tapte i Høyesterett

Napster.no

Napster.no har nå gått gjennom hele løypa i det norske rettsystemet, og endte til slutt opp med å tape saken mot platebransjen.

Ankesak

Nettstedet, drevet av Frank Allan Bruvik, tilbød i 2001 en rekke lenker til opphavsrettsbeskyttet musikk rundt omkring på nettet som besøkende fritt kunne laste ned.

Med norske IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) i spissen gikk platebransjen til sak, og fikk i første instans seier i Tingretten. Bruvik ble idømt å betale 100 000,- kroner i erstatning.

Annonse


Saken ble så anket til Lagmanssretten, som omgjorde dommen og frikjente Bruvik. Bakgrunnen for Lagmannsrettens avgjørelse var at siden lenkene bare pekte til steder der musikken allerede var tilgjengeliggjort, kunne Napster.no sammenlignes med en “oppslagstavle som inneholder adressene direkte til de opplastede verker”.

– Forsettlig og sterkt klanderverdig

IFPI anket umiddelbart saken videre, og referer nå til Lagmannsrettens avgjørelse som «et arbeidsuhell». Høyesterett endte nemlig opp med å stadfeste Tingrettens opprinnelig dom. Bruvik må dermed likevel betale erstatningssummen på 100 000,- kroner, og er dømt for medvirking til tilgjengeliggjøring av ulovlig opplastet musikk på nettet.

I Høyesteretts avgjørelse ble Bruviks handlinger, altså linking til piratmusikk, funnet forsettlige og sterkt klanderverdige.

Samtidig understreket Høyesteretten at åndsverkloven ikke er skrevet med henblikk på den teknologien Internett representerer, og at dette skaper store avgrensningsproblemer i slike saker.

– Viktigste piratdom i Norge

Direktør Sæmund Fiskvik i IFPI beskriver det endelige utfallet av denne saken som «Den viktigste piratdommen i Norge».

– Dette lager vei vellinga, for å si det brutalt. Dommen klargjør hvor grensa går for piratvirksomhet, og dette er noe vi trenge når vi gjør Internett til verdens største markedsplass, sier Fiskvik til ITavisen.no

Fiskvik mener følgende eksempel illustrerer hvor viktig Høyesterettens avgjørelse i denne saken er:

– Hadde han i stedet blitt frikjent på dette betyr det for eksempel at norges største avis kunne ta hitlista si, som forøvrig er laget av oss, og legge inn klikkbare linker til nedlastbare piratkopier på hver eneste låt.

Det har foreløpig ikke lykkes ITavisen.no å nå Frank Bruvik for en kommentar.

Kilde:
Norges Høyesterett

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse