Hollywood stjerner

Annonse


Norske filmpirater skal tas

Hollywood stjernerMotion Picture Association (MPA), som er den internasjonale armen til Motion Picture Association of America (MPAA), har nå bestemt seg for å ta nordmenn som distribuerer og kopierer film ulovlig over nettet.

Stort problem

Advokat Espen Tøndel i advokatfirmaet Simonsen Føyen er nemlig hyret inn for å straffeforfølge eventuelle norske filmpirater. For hele 35 prosent av europeiske tenåringsgutter driver med dette og problemet skal da også være stort her til lands (bransjen hevder ulovlig piratkopiering utgjør et årlig tap på mellom 50 og 60 milliarder kroner).

– Dette er et problem som i høyeste grad gjelder oss. Norge er tross alt teknologisk langt fremme, og har samtidig en rimelig høy penetrasjon av bredbånd, og stor kapasitet på PC i mange private hjem, sier advokat Espen Tøndel, som ble kjent for norske databrukere da han anmeldte DVD-Jon.

Allerede i gang

MPA sporer selv opp nettpiratene og i de tilfellene som gjelder norske innbyggere vil det norske advokatfirmaet vurdere lovligheten av denne virksomheten. Strafferammen dersom man blir dømt for dette er bøter eller fengsel i opptil tre år, samt erstatningskrav.

Annonse


Det skal allerede være en norsk sak i gang basert på denne problemstillingen. Tøndel ønsker imidlertid ikke å kommentere saken av hensyn til etterforskningen.

Kilde: Aftenposten

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse