Internett e-post verden

Annonse


Svartelister e-post fra Europa

Internett e-post verdenSvartelistingen av e-post fra de fire landene har i følge Wired foregått siden 28. desember i fjor, og pågår fortsatt.

– Hindrer kontakt

Mange Verizon-kunder i USA er naturlig nok rasende på politikken, som de mener hindrer kontakten med USA og utenverdenen. De påpeker at politikken synes ganske underlig, sett i lys av at brorparten av verdens spam kommer fra USA – og ikke fra Europa.

– Bruk andre kanaler

Verizons pressetalsmann Ells Edwards sier til Wired at han ikke kan svare på hvor lenge blokkeringen vil vare.

– Normalt dreier dette seg om dager, sier han.

Annonse


Ellis oppfordrer kunder som vil kommunisere med europeere til å bruke andre veier enn e-post.

NextGenTel svartelistet

Mye kan tyde på at blokkeringen skjer via egne systemer, ikke via eksterne såkalte svartelister som brukes av mange nettleverandørerer og sikkerhetsselskaper.

Slike svartelister drives for en stor del av frivillige, og har i mange tilfeller vist seg å inneholde feil. I april i fjor ble for eksempel e-post fra den norske nettleverandøren NextGenTel blokkert av svartelisten til Spamcop.net.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse