WiFi

Annonse


Nå kommer super-«Bluetooth»

WiFiUWB er opprinnelig utviklet av det amerikanske forsvaret, og har vært testet i flere år til sivilt bruk. Men hittil har teknologien ikke blitt noen kommersiell realitet.

Forstyrrerne signaler

Årsaken er dels at signalene kan virke forstyrrende både på flytrafikk og nødkommunikasjon, men også at Ericssons Bluetooth-teknologi har fått så godt tak på markedet.

UWB (Ultra Wideband) fungerer omtrent på samme måte som Bluetooth, men med langt høyere hastighet. Mens Bluetooth har en teoretisk, øvre grense på 1 Megabit pr. sekund, kan UWB ved hjelp av millarder av radioimpulser i sekundet overføre data med mange hundre Megabits pr. sekund.

Røntgen-radar

I tillegg kan UWB-signalet gå gjennom vegger, noe Bluetooth ikke alltid kan. Teknologien brukes som en form for «røntgen-radar» av politi og brannvesen i USA til å oppdage mennesker bak dører, vegger og andre visuelle hindringer.

Annonse


På begge sider av Atlanteren kreves det i dag spesialtillatelse fra myndighetene for å bruke UWB. Den første offentlige demonstrasjonen skjedde under CES-messen i Las Vegas denne uka.

Sanntids-3D

Men nå vurderer EU å tillate en forsiktig utrulling av UWB. Første land ut blir trolig Storbritannia, der flere selskaper nå er invitert til en høring om teknologien.

UWB gir en rekke muligheter både for næringsliv og privatpersoner. Man kan sende langt mer kompliserte instrukser via mus og tastatur, og man kan for første gang tenke seg manøvrering i en sanntids 3D-verden.

Data overført i en fart

Skal du «tømme» innholdet på en PC over på en annen PC kan data overføres raskere trådløst enn med kabler og Firewire og USB2.

I et lokalt nettverk med Gigabyte-hastighet kan UWB brukes til å formidle data trådløst uten flaskehalsen som ligger i de trådløse teknologiene som brukes i dag.

Ulempen er likevel den korte rekkevidden, som bare er på 10 meter – det samme som Bluetooth.

Kilder:
UWB.org
BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse