Napster.no

Annonse


Napster.no i Høyesterett

Napster.noI løpet av en tre måneders periode i 2001 drev den nå 26 år gamle datastudenten Frank Allan Bruvik nettstedet Napster.no, som en del av en oppgave. Her lå det linker til MP3-filer på andre steder på nettet.

Fullt angrep

Ikke overraskende gikk musikkbransjen til fullt angrep. Tono, Nordisk Copyright Bureau, IFPI Norge, Antipiratgruppen, EMI, Universal, Sony og BMG gikk til sak mot Bruvik fordi de mente nettstedet både førte til tapt platesalg og det var i strid med åndsverksloven.

Tingretten i Sør-Gudbransdal Tingrett dømte Bruvik til å betale 100 000 kroner i erstatning. Anken i Eidsivating lagmannsrett omgjorde imidlertid dommen. Musikkbransjen anket selvsagt saken igjen og i går startet Høyesterett behandlingen av saken.

Høyesterett har satt av to og en halv dag til å behandle saken, men det pleier ifølge informasjonssjef Gro Flatabø i Høyesterett å «ta mellom en og tre uker før det foreligger noen endelig dom».

Kilde: Aftenposten

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse