Barn og PC

Annonse


Barn blir smarte av nettet

Barn og PCEt nytt forskningsporsjekt fra Michigan State University viser at barn som bruker Internett aktive får bedre karakterer på skolen, samt får bedre resultater på standardiserte tester enn barn som ikke bruker nettet like aktivt.

Resultatet fra forskningsprosjektet er basert på undersøkelsen av 140 barn i lavinntektsfamilier i USA som fikk datautstyr og teknisk support i ett år.

Blir ikke usosial

Mye av grunnen til at barna blir smartere er at nettet er i stor grad tekstbasert, noe som forbedrer lese- og skriveferdighetene. Forskerne slo også fast at nettet ikke har noen negativ innvirkning på det sosiale livet eller psykologiske tilstanden til brukeren.

– Bruk av nye medier er i seg selv ikke forbundet med verken sykdom, ensomhet eller isolasjon, snarer tvert i mot i mange tilfeller, sier også forsker Petter Bae Brandtzæg i SINTEF til Dagbladet.no.

Annonse


Brandtzæg var en av personene bak fjorårets norske rapport «En digital barndom». Denne rapporten viste at det er på vei til å bli en digital kløft mellom kjønnene. 40 prosent av 1 112 barn fortalte nemlig at de er lite interessert i Internett, noe som ifølge Brandtzæg gjaldt klart flest jenter.

Porno er ikke farligst

Jørgen Kirksæther jobber i det norske SAFT-prosjektet, som er et EU-finansiert tiltak som fokuserer på potensial og problemer for barn som bruker Internett. Han hevder også at de farene de fleste foreldre er bekymret for med nettet ikke nødvendigvis er så farlige.

– Det største problemet med Internett er ikke at barna kan havne på volds- eller pornosider, men at de ikke utviser kildekritikk. Barn tror gjerne på alt de leser på nettet, særlig hvis sidene er flotte, sier Kirksæther til Dagbladet.no.

Kilde: Dagbladet.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse