Laptop teit

Annonse


IT-vegring i UD

Laptop teitRune Todok, som har arbeidet i 13 år som pressetalsmann for henholdsvis UD og Forsvarsdepartementet, tegner et bilde av en utdatert, teknologifremmed kultur i Utenriksdepartementet, styrt av en generasjon som ikke føler seg på hjemmebane verken med PC, Internett eller moderne telekommunikasjon.

«De gamle gutta»

– Alt for mange av de gamle gutta, og dem er det mange av i UD, maktet ikke eller gadd ikke omskolere seg i IKT. Å få tilgang til bærbar PC og mobiltelefon er fortsatt et mareritt, sier Todok.

Han kan også fortelle at det kan ta uker å få lagt ut selv den mest elementære informasjon på departementets websider.

Finnene bedre

Kritikken kommer i kjølvannet av det mange mener var en klønete, gammeldags og sendrektig takling av tsunamikatastrofen i Asia i romjula.

Annonse


Mens for eksempel finnene øyeblikkelig satte i gang en strømlinjeformet aksjon der alt tilgjengelig, nytt utstyr ble brukt, satt norske myndigheter passive igjen på sidelinjen, ute av stand til å redde sine borgere, mener både ofre og kommentatorer.

Frykt-kultur

UD har langt på vei innrømmet at innsatsen ikke var god nok. Men påpeker også at katastrofen var så uoversiktlig og hadde så stort omfang at det ikke var mulig å gjøre en tilfredsstillende jobb.

Det er vanskelig å få noen av de 2200 ansatte i UD til å kritisere forholdene internt. I departementet ska det i følge flere presseoppslag herske en spesiell karrièrekultur som skaper frykt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse