SMS generell

Annonse


SMS-rekord nyttårsaften

SMS generellØkningen er på over 30 prosent sammenliknet med forrige nyttårsaften, da det også ble registrert rekordstor sms-trafikk.

Julekort i fleng

Begge selskaper registrerte også rekordstor bildemeldingstrafikk, men med noen forskjeller mellom førjulstid, juleaften og nyttårsaften.

– Før jul ble det sendt rekordmange julekort, på selve juleaften var det mye gavebilder, mens festbildene dominerte på nyttårsaften, sier informasjonskonsulent Nina Kersten Nilsen i Netcom.

Hun opplyser at det har vært sendt flere mms-meldinger i gratisperioder tidligere, men at det nå har vært en topp på betalte meldinger.

Annonse


Noen problemer

Netcom registrerte 217.000 bildemeldinger på juleaften og 100.000 på nyttårsmeldinger. I snitt blir det i døgnet nå sendt 70.000 betalte bildemeldinger i Netcom-nettet.

– Nedgangen var jule- til nyttårsaften kan henge sammen med at det var problemer med å få disse meldingene gjennom, sier Nilsen.

Telenor Mobil har ikke registrert tilsvarende problemer etter en oppgradering av kapasiteten i høst. Noen nummerrekker kunne imidlertid ha mindre sendeproblemer, opplyser han.

Nesten en halv million

Telenor registrerte 480.000 bildemeldinger på juleaften, og 450.000 på nyttårsaften.

– Vi kan bare spekulere i hvorfor det var færre meldinger på nyttårsaften. Det kan henge sammen med at mange fikk bildetelefoner i julegave, og ville prøve dem ut med en gang, sier informasjonssjef Esben Thuman Johnsen i Telenor Mobil.

1 million før kl. 16

Etter oppfordring fra Telenor, blant annet for å unngå ekstreme topper, ble festmeldingene spredd utover kvelden og natten. Allerede fra klokka 16.00 på juleaften registrerte Telenor rundt en million tekstemeldinger i timen.

Netcom har ikke registrert noen synlig økning av tekst- og bildemeldinger i forbindelse med den tragiske flomkatastrofen i Sørøst-Asia andre juledag.

ITavisen.biz

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse