Fildeling

Annonse


Ny fildeler saksøkt

FildelingLokiTorrent har imidlertid ikke tenkt å gi seg så lett. Nå har de startet innsamlingskampanje for å dekke advokatutgiftene.

MPAA bak

Hittil har de klart å få inn nesten 11 520 dollar – om lag 72 000 kroner.

Det er den amerikanske filmbransjeorganisasjonen MPAA (Motion Picture Association Of America) som har saksøkt dem.

Tildligere har MPAA gått løs på nettsteder som videreformidler BitTorrent og eDonkey, to av verdens mest populære fildelingstjenester.

Annonse


I platebransjens fotspor

Platebransjens organisasjonen RIAA (Recording Industry Association Of America) var tidlig ute med å saksøke fildelingsnettverk, og har klart å stoppe flere av dem. Napster er det mest kjente eksempelet, og i Australia pågår nå en rettssak mot fildelingstjenesten Kazaa.

Det tok imidlertid lang tid før MPAA bestemte seg for å gå til rettslige skritt. Tidligere har organisasjonen sagt at de ikke kom til å gå i platebransjens fortspor i så måte.

Kilde:
Lokitorrent.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse