EU Internett

Annonse


Microsoft-anke avvist

EU InternettEU kom i mars fram til at Microsoft hadde brutt EUs bestemmelser om monopolvirksomhet. I vedtaket het det at Microsoft må legge om sin forretningsvirksomhet. Programvaregiganten har prøvd å få omgjort vedtaket som pålegger de å fjerne Media Player fra Windows, men i dag ble anken i følge nyhetsbyrået Reuters avvist.

Vedtaket står

Rent konkret betyr dette blant annet at multimediespilleren Windows Media Player må ut av operativsystemet som standard, forhåndsinstallert komponent. Dette fordi konkurrenter som Real og Apple (QuickTime) skal få slippe til.

I tillegg ble Microsoft ilagt en bot på 4,2 milliarder kroner.

I følge nyhetsbyrået Reuters vil nå vedtaket bli stående. Dermed må Microsoft både ut med pengene og gjøre endringer i Windows.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse