BSA

Annonse


Få pirat-brukere anmeldes

BSADet vil heller ikke bli noen særlig flere i nærmeste fremtid. Sentrale norske aktører kjenner ikke til én anmeldelse.

Opp som en bjørn…

For en drøy uke siden gikk Business Software Alliance (BSA) offensivt ut i sin bestrebelse for få slutt på piratkopiering.

I et offentlig brev advarer selskapet 30.000 norske bedrifter og offentlig virksomhet mot piratkopiering. Faller de for fristelsen, truer BSA med fengselsstraff og skyhøye bøter.

Skremselspropaganda

– I brevet gikk BSA langt i å antyde at langt flere heretter ville havne i gapestokken for slik ulovlig virksomhet. Itavisen.no omtalte det som «skremselspropaganda» til 30.000 norske bedrifter.

Annonse


Men det er liten grunn til å tro at den strafferettslige og økonomiske forfølgelsen av kopistene vil bli særlig sterkere enn den er i dag.– Jeg tror ikke vi får noen flere anmeldelser i 2005 enn vi hadde i 2004, sier BSA-formann Eilert Hanoa som også leder Mamut.

En eneste sak

Eneste straffesak så langt i år er mot to menn sent i tjueårene som i november ble dømt til erstatning og betinget fengsel i 120 dager for å drifte servere som delte ut piratkopiert programvare. Dommen vakte stor oppmerksomhet. I 2004 er ingen bedrifter eller offentlig institusjon blitt dømt for pirtakopiering.

BSA anmelder ikke

Hnoa forteller at det ikke BSA som er motpart i straffesaker, men hver enkelt produsent. Det er opp til politi og påtalemyndighet å kjøre sakene for rettsapparatet.

På stående fot kunne han heller ikke opplyse om selskaper eller offentlig virksomhet som er anmeldt eller dømt for slike forhold, men sier at det har vært flere slike saker.

De føres av selskapets internasjonale jurister med hovedkontor i London, og kunne ikke fremskaffes før avisa gikk i trykken.

…og Microsoft henviser til BSA

Informasjonssjef Jannik Lindbæk Jr. i Microsoft Norge kunne heller ikke opplyse om de har hatt straffesaker på dette området her i landet, men henviste til BSA. Vi klarte heller ikke finne straffesaker mot selskaper gjennom søk på nettet.

Det lille omfanget av anmeldelser skjer til tross for at det skulle være mer enn nok å ta av. I følge undersøkelser Handelshøyskolen BI, NTNU og andre har utført for BSA, benytter en av tre norske bedrifter eller offentlige institusjoner ulovlig kopiert programvare.

Seks av ti fremtidige norske ledere sier de ikke har noe i mot å anvende piratkopier. Norske bedrifter og offentlige institusjoner er Nordens piratkopiverstinger.

Minst 30.000 skurker

Det er rundt 80.000 bedrifter i Norge med over fem ansatte. BSA anklager oppunder 30.000 av disse for ulovlig programvare. I tillegg kommer et tilsvarende antall virksomheter i det offentlige.

BSA ledsager sitt siste brev til norske bedrifter og offentlige institusjoner med et bilde av et par håndjern og bilde av en person som er avfotografert med politiregistrering på brystet, med tilhørende bildetekst ”La ikke dette bli ditt neste dobbeltklikk”.

– Det kan virke som det er en drøy avstand mellom liv og lære når det gjelder å anmelde ulovlige forhold. Er dette ren skremselspropaganda?

– Vi ønsker kun å gjøre oppmerksom på strafferammen og de alvorlige følger slik virksomhet kan få, sier BSA-leder Hanoa, som på vegne av eget selskap; Mamut, har vært med på anmeldelser, men han vil ikke gå ut med antallet.

Piratkopiering er for øvrig likestilt med tyveri, og kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år.

Forlik er vanligst

De fleste sakene, blir i følge Hanoa avgjort med forlik. Hvor mange dette er vil eller kan han på vegne av BSA ikke opplyse om.

– Det er ingen automatikk, men forskjellige reaksjonsmønstre fra sak til sak, sier han.

(ITavisen.biz)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse