Krone

Annonse


Ulovlig med mobil til 1 kr

KroneFra mars 2005 blir det ulovlig å markeds¬føre mobil¬telefon¬er og mobil¬abonne¬ment¬er med lokke¬priser som er langt under det kund¬ene faktisk må betale fordi gebyrer og faste kost¬nader i bind¬ings¬tid kommer i tillegg.

– Kunden skal få vite den totale minste¬prisen for varen eller tjenesten, og ikke bare den delen av prisen som får til¬budet til å virke mest mulig for¬lokk¬ende, sier for¬bruker¬om¬bud Bjørn Erik Thon.

Full oversikt

Det holder ikke lenger å si at en vare eller tjeneste koster kroner 1 eller lignende, dersom tilbudet forutsetter at kundene samtidig forplikter seg til andre kostnader. Forbrukeren må få vite den samlede kostnaden, med etableringsgebyr, fakturagebyr, faste månedsavgifter og andre kostnader inkludert.

Dersom man opererer med en såkalt lokkepris må man fra mars 2005 samtidig oppgi en ferdig summert minste totalpris. Forbrukerombudet krever at denne prisen «skal gjøres minst like synlig som de andre priselementene for ikke å bryte loven.

Variable kostnader som brukskostnader skal oppgis separat, gjerne ved bruk av representative eksempler. Forbrukerombudet vil også følge opp det samme prinsippet overfor andre bransjer som benytter seg av lokkepriser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse