Annonse


Bush vil skru av GPS-nettet

GPS-nettet er helamerikansk, og har lenge vært et sårt punkt i diplomatiet mellom USA og andre land. For å motvirke amerikansk, teknologisk dominans har Europa laget sitt eget satellittnavigasjonssystem, Galileo.

Det kan være kjekt å ha, for nå sier president Bush at han akter å skru av hele GPS-systemet – både den sivile og militære delen – om etterretningen tilsier at det kan brukes av «fienden».

Om denne fienden – for eksempel terrorister – skulle finne på å bruke GPS for å peile seg inn på mål i USA, er det like godt å skru av hele greia, mener USAs regjering.

Bush sin forkgjenger Bill Clinton opphevet i år 2000 begrensningene som gjorde at den sivile delen av GPS-nettet var unøyaktig. Mange spør seg nå om Bush vil gjeninnføre denne begrensningen, som i praksis betød et relativt ubetydelig avvik på 3-5 meter.

Annonse


Det Hvite Hus og Pentagon understreker på sin side at det skal svært mye til før de skrur av eller endrer nettet.

GPS brukes svært mye av jegere, fikser og båtfolk ovr hele verden. Det finnes i praksis ingen alternative satellittnavigasjonssystemer for privatfolk i dag. Galileo-systemet har ennå et stykke igjen før det er oppe og går for vanlige borgere.

Kilde:
Yahoo News/Associated Press

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse