Blogger

Annonse


«Blog» er årets ord

Blogger2004 har vært et Blogg-år.

Antallet Weblogs med personlige journaler, idéer, kommentarer, lenkesamling og nyheter er i eksponentiell vekst, og fenomenet lar seg også merke av leksikon-tilverkere. Stadig flere inkluderer nå ordet i sine trykte utgivelser.

Merriam-Webster har ført statistikk over de mest oppslåtte ord på sin leksikon-tjeneste på nettet, og «blog» endte opp som det ordet flest folk ville ha forklart i løpet av de siste 12 månedene. Flere andre av de mest populære ordene har vært relatert til presidentvalget i USA og diverse naturkatastrofer.

Merriem-Websters Top-10 ord for 2004

  1. blog
  2. incumbent
  3. electoral
  4. insurgent
  5. hurricane
  6. cicada
  7. peloton
  8. partisan
  9. sovereignty
  10. defenestration
(banneord og vanlige skrivefeil/problem-ord har ikke blitt tatt med i statistikken)

Annonse


5 millioner blogger

Antallet blogger skal nærme seg fem millioner, ifølge analysebyrået Technocrati, men det regnes bare med at under en fjerdedel av disse oppdateres jevnlig.

En ny blog skapes hvert 5.8 sekund.

Men selv de mest populære politiske bloggene oppnår bare 0.0051% av verdens samlete nettrafikk på én dag.

Kilder:
Merriam-Webster
BBC News

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse