laptop kar

Annonse


– Stol på mobile ansatte

laptop karMange selskaper er livredde for at medarbeidere med laptop, mobiltelefon og trådløst nett kan utgjøre en sikkerhetsrisiko eller til og med slappe av når de er ute av huset.

Detaljstyring et hinder

Men detaljstyring gjennom sinnrike IT-kontrollsystemer er ingen god medisin.

I en ny såkalt «white paper» fra Microsoft blir detaljstyring av mobile medarbeidere beskrevet som et hinder for produktiviteten.

I dokumentet The Future Role of Trust in Work – The Key Success Factor for Mobile Productivityheter det blant annet:

Annonse


Jobber med å vise at de jobber

– Detaljstyring gjør at mange mennesker bruker masse tid på å bevise at de jobber – i stedet for å virkelig jobbe.

I følge Microsoft er oppskriften på en produktiv bedrift å gi medarbeiderne frihet til å gjøre en god jobb – både på og utenfor kontoret.

Kilde: The Register.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse