Linus mot programpatent

Linus Torvalds

Linus TorvaldsLinus Torvalds har laget et opprop sammen med sin finske kollega Michael Widenius og den grønlandsfødte dansken Rasmus Lerdorf.

Linux, MySQL og PHP

Sammen har de tre stått bak utviklingen av henholdsvis Linux, web-databasespråket MySQL og programmeringsspråket PHP.

De tre mener i likhet med en rekke europeiske storselskaper, IT-eksperter og politikere at et europeisk patentregime på linje med det vi ser i USA vil virke ødeleggende på innovasjon og utvikling innen programvare, både i europeiske og internasjonal sammenheng.

Annonse

Avgjøres av råd

Arbeidet med å innføre direktivet fikk et kraftig tilbakeslag da Polen satte foten ned. Men siden avgjørelsen skal tas av EU-rådet (EU Council) og ikke behandles i plenum, er det ikke gitt at Polens veto får noen effekt.

Dette mener Torvalds, Widenius og Lerdorf er udemokratisk.

94 prosent mot

De påpeker også at hele 94 prosent av tyske IT-selskaper som ble spurt av den tyske regjeringen gikk i mot patentlovgivningen.

Torvalds og hans meningsfeller hevder at det bare er amerikanske storselskaper (les: Microsoft) som vil tjene på at programvare blir patentbeskyttet i Europa.

Hele oppropet finner du på Nosoftwarepatents.com (pdf-dokument).

Annonse
Annonse