– Nei til programpatent

Patent

PatentLandet mener slike patenter hindrer innovasjon. Det samme mener en lang rekke tunge bedrifter og organisasjoner i EU-området – deriblant ledelsen i storbanken Deutsche Bank.

Stoppes eller utsettes

I følge en pressemelding fra organisasjonen NoSoftwarePatents.com har den polske regjeringen nå offisielt gått mot lovforslaget.

Det kan velte hele den nye lovgivningen, eller i beste fall utsette den.

Annonse

Knefall for Microsoft

Lovforslaget ses av mange som et knefall for amerikansk programvareindustri, først og fremst Microsoft. Ved å patentere programvare vil man lamme europeisk innovasjon på området, hevder kritikerne.

Det er for øvrig forskjell på opphavsrett og patent, selv om den av og til kan være vanskelig å få øye på. Mens opphavsretten gjennom lisenser regulerer bruk og videredistribusjon av programvare som andre har laget, regulerer patenter muligheten for andre til å lage programmer som ligner på de som allerede er patentert.

Trussel mot felleseie

Et patentregime i tråd med det opprinnelige EU-forslaget ville i følge kritikerne bety at store selskaper ville kunne få eksklusiv rett til å bruke konsepter og ideer som de fleste i samfunnet anser som felleseie.

Microsoft kunne for eksempel (helt teoretisk) kan ta patent på tekstbehandling, og dermed hindre andre i å lage programmer som har de samme funksjonene som Word.

Annonse
Annonse