Outsourcing IT-sjefens bord

IBM gratis PC

IBM gratis PCI følge undersøkelsen, som EDB Business Partner har foretatt blant 200 mellomstore norske bedrifter, er styret og ledelsen ikke nevneverdig opptatt av spørsmålet om bedriftens IT-drift skal settes ut til andre eller ikke. Denne type spørsmål blir i stedet overlatt til IT-sjefene.

– IT-sjefen i veien

– Vårt inntrykk er at denne type prosesser fortsatt styres av IT-ansvarlige i bedriften, og at det i mange tilfeller begrenser villigheten til å ta i bruk de muligheter som åpnes ved å samarbeide eksternt, sier konserndirektør kommunikasjon Reidar Gjærum i EDB Business Partner til Finansavisen.

44 prosent av bedrifter som ikke vil sette ut IT-ansvaret svarer at de gjør jobben best selv. 47 prosent av de som velger outsourcing sier at lavere kostnader og pris er viktigste årsaker til at de velger å hente inn tjenestene eksternt.

Annonse
Annonse
Annonse