Foto: Erik Berg/Kultur- og kirkedepartementet

Annonse


Vil innføre fildelingsforbud i Norge

Foto: Erik Berg/Kultur- og kirkedepartementet
Norske politikere kom i et nesten uløselig dilemma etter at EU innførte nye regler om kopiering og nedlasting av musikk og film.

Mellomløsning

Enten måtte Norge gå med på et tilnærmet totalforbud mot alle former for kopiering og nettdistribusjon av opphavettsbeskyttet materiale, eller så måtte vi kjøpe oss ut med penger bevilget over statsbudsjettet. Et tredje alternativ ville vært avgifter på tomme CD- og DVD-plater, men dette har finansminister Per-Kristian Foss allerede sagt klart nei til.

Løsningen for Regjeringen har ikke overraskende blitt noe midt i mellom. Nå legges det opp til å bevilge et større pengebeløp til opphavsmenn for å kompensere for fortsatt privat kopiering av musikk og film.

Også nedlasting forbudt

Samtidig innføres det forbud mot både opp- og nedlasting av musikk via fildelingsnettverk, dersom disse ikke drives av eller er godkjent av plate- og filmbransjen. Hittil har nedlasting vært lov i Norge, mens opplasting har vært forbudt. Paradoksalt nok åpner EU-reglene for fildeling, samtidig som de åpner for forbud mot filmbransjens soneinndeling på DVD.

Annonse


– I tråd med forslaget vil det bli klart at fildelingstjenester ikke vil være lovlige å benytte seg av, verken til nedlasting eller opplasting av rettighetsbeskyttet musikk, sier statssekretær Yngve Sletholm (KrF) i Kultur- og kirkedepartementet til musikknettstedet Ballade.no.

Kostbar «frihet»

Dermed ser det ut til at vi fortsatt kan kopiere fritt til egen bruk etter at Stortinget om kort tid vedtar endringer i Åndsverkloven, slik de nye EU-reglene krever.

Men denne friheten kommer til å koste Staten og dermed norske skattebetalere dyrt.

Regjeringen forslår å bevilge 32 millioner i kompensasjon til rettighetshaverne. Men plateselskap som bruker kopisperre får ingen av disse pengene.

– Man kan ikke gi økonomisk kompensasjon for noe som ikke er lov, sier Slettholm.

– Lov å bryte kopisperre

Statssekretæren sier også at det ikke vil bli forbudt å bryte kopisperrer for å kunne spille for eksempel en DVD-plate på en PC med Linux, som i saken mot DVD-Jon.

Derimot vil endringsforslaget innebære et forbud mot konvertering til andre filformater, dersom disse har kopisperre. Dette for å hindre at musikk- eller film filer som er solgt ett sted (for eksempel iTunes Music Store), kan kunne brukes med utstyr som er knyttet opp mot et annet salgssted eller tilbys gratis til venner og kjente. Men overføring (ripping) fra CD til MP3 eller andre formater blir etter det ITavisen.no forstår ikke ulovlig.

Torsdag 28. Oktober arrangerer Venstre og Elektronisk Forpost Norge en konferanse om den nye Åndsverkloven på Stortinget. Her vil både fagfolk, representanter for underholdningsbransjen og forkjempere for forbrukernes rettigheter delta.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse