Foto: Per Inge Østmoen (EFN)

Annonse


«Rett fra CD»-Linux vant pris

Foto: Per Inge Østmoen (EFN)(oppdatert 14.10.2004)

Prisen for fremme av fri programvare ble i år delt ut for tredje gang av Norwegian Unix User Group (NNUG) og Høyskolen i Oslo.

Snøfrix er en “rett fra CD” Linux-løsning som gjør at alle som er nysgjerrig på Linux lett kan få et inntrykk av hva dette er uten å måtte installere noe som helst på egen maskin.

Juryen, som i år besto av Dag Asheim, Gisle Hannemyr, Hårek Haugerud, Markus Gamenius og Matthias Ettrich, fant at Snøfrix-prosjektet er med på å gjøre fri programvare tilgjengelig for stadig flere brukere.

Annonse


– Viktig for Norge

Prisen ble overrakt av AnneHaabeth Rygg – politisk rådgiver i Moderniseringsdepartementet.- Vinnerne har samlet noe av det bestesom finnes av fri programvare til et godt sammensatt hele.Nybegynnervennlighet har vært fokus, og de har lykkes både å lage etgodt produkt, og å få markedsført det ut til brukergrupper som ellerssjelden hører om programmer med brukervennlige lisenser, sier NUUGsformann Petter Reinholdtsen.

For mer informasjon, se www.nuug.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse