FBI logo

Annonse


FBI stenger protestnett

FBI logoAmerikanerne har i følge BBC fått stengt servere som bevegelsen bruker i Storbritannia, Italia og Sveits. Land der FBI ikke har noen politimyndighet.

«Court Order »

Like fullt har de gjennom en såkalt «Court Order» klart å få stoppet store deler av nettverket IndyMedia, som i likhet med vår hjemlige Attac-bevegelse regner seg som et alternativ til den kommersielle pressen og en motvekt til kommersielle krefter, globalisering og markedsliberalisme.

Om lag 20 nettsteder er berørt av FBI-aksjonen.

Både journalistorganisasjoner og ytringsfrihetsorganisasjoner har reagert kraftig på stengingen. De mener stengingen er et slag mot ytringsfriheten, og kritiserer myndighetene i de tre europeiske landene for å være USAs forlengede arm.

Annonse


Oppe igjen fra London

IndyMedia har fått hjelp av advokater i organisasjonen EFF (Electronic Frontier Foundation) for å undersøke det juridiske grunnlaget (eller mangelen på sådant) for å stenge serverne.

Så langt har denne hjelpen medført at de to serverne som står på organisasjonens London-kontor nå er oppe og går igjen. I Italia og Sveits hevder myndighetene at det var de som stengte serverne, ikke FBI.

Demonstrasjoner mulig årsak

Men det er liten tvil om at FBI hadde en finger med i spillet. IndyMedia står av en eller annen grunn på den amerikanske politiorganisasjonens terrorliste.

Trolig har det spilt en rolle at folk tilknyttet Indymedia skal ha deltatt i voldelige demonstrasjoner under internasjonale toppmøter ulike steder i verden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse