Rettsak jus dommer

Annonse


DVD stoppet norsk rettsak

Rettsak jus dommerEt avhør med en 12-åring ble tatt opp av politiet, lagt på en DVD-plate, og oversendt Norhordland tingrett for bruk i forbindelse med en incestsak. Men Nordhordland tingrett har stått bom fast i flere måneder, og kommer ikke videre…fordi de ikke har DVD-spiller, bare gamle båndopptakere.

– Det er helt sprøtt at mangel på teknisk utstyr skal være det som stopper en hel sak i år 2004. Når politiet får nytt innspillingsutstyr, må tingretten selvfølgelig få tilsvarende avspillingsutstyr. Det må Justisdepartementet sørge for. I verste fall kan dette ende med at den mistenkte får nedsatt straff på grunn av lang saksbehandling, sier Kari Hjortås, bistandsadvokat i overgrepssaken til Bergens Tidende.

Fram og tilbake

Dette skal være én av to saker som for tiden ligger på vent, skriver avisen.

– Vi har ikke den programvaren som skal til for å spille dette av på pc-ene våre. Jeg har forklart dette for Domstolsadministrasjonen som er ansvarlig for nytt utstyr, men de har ikke oversikt over problemet, sier Jan Sommersten, sorenskriver i Nordhordland tingrett.

Domstoladministrasjonen undrer seg over situasjonen, og lurer på hvorfor tingretten ikke bare har kjøpt seg en DVD-spiller.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse