nanoteknologi vignett

Annonse


IT-oksider fra NTNU

nanoteknologi vignettDet er det siste nummeret av det vitenskapelige og prestisjetunge tidsskriftet Nature som kan informere om det spennende funnet ved NTNU. Forskningsprosjektet «Oksider for fremtidig informasjons- og kommunikasjonsteknologi» skal gi bedre overføring av data, skriver Adresseavisen.

– Vi prøver å finne frem til nye, bedre og raskere måter for lagring og overføring av informasjon i store mengder mellom datamaskiner eller mobiltelefoner. Derfor må vi ha grunnleggende kunnskap om fysiske og kjemiske egenskaper ved IKT-oksider, sier professor Asle Sudbø ved Institutt for fysikk ved NTNU til Addresseavisen.

Bedre samfunn

Oksider er en gruppe materialer som er bundet opp med oksygen. Disse får spesielle egenskaper ved temperaturendringer og er meget stabile, på samme måte som keramikk og porselen. I prosjektet testes blant annet materialenes elektriske, magnetiske og optiske egenskaper.

– Klarer vi å sende mye større mengder informasjon raskere og uten tap eller varmeutvikling som gjør at regnemaskinen brenner opp ved bruk av nye oksider, står vi foran store endringer i informasjons- og kommunikasjonsteknologien. Det vil også kunne få ringvirkninger for hele samfunnet, sier Sudbø til Addresseavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse