Nokia 5140

Annonse


Hvor lenge lever en mobil?

Nokia 5140Bransjeorganisasjonen EE-bransjen /Elektro- og Elektronikkbansjen) har sendt ut et skriv på vegne av sine medlemmer der det står svart på hvitt at reklamasjonstiden på mobiltelefoner er to år. Brosjyren skal legges ved alle mobiltelefoner som selges.

– Lever bare to år

Alle de store leverandørene av mobiltelefoner i Norge er medlem av EE-bransjen, inklusive Nokia, Sony Ericsson og Siemens.

Loven er imidlertid klinkende klar. Varer som forventes å ha en levetid vesentlig lenger enn to år, er det fem års reklamasjon på.

Problemet er bare at bransjen mener at mobiltelefoner ikke kan forventes å leve lenger enn to år.

Annonse


– Vi konstaterer bare at det er en uenighet mellom oss og Forbrukertvistutvalget om tolkningen av loven. Vi vil at mobiltelefoner skal regnes som bærbart utstyr, slik som reiseradioer og bærbare CD-spillere. Disse har en reklamasjonstid på to år i henhold til loven, sier informasjonssjef Erik Andersen i EE-bransjen til ITavisen.no.

– Undergraver systemet

Forbrukertvistutvalget har gjennom sin praksis kommet til at femårsregelen gjelder for mobiltelefoner. Og de får støtte av Forbrukerrådet.

– Loven slår fast at det er fem års reklamasjon på varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, som for eksempel mobiltelefoner, sier direktør Erik Lund-Isaksen i Forbrukerrådet til Aftenposten.

Lund-Isaksen mener bransjen ved å ignorere lov og praksis undergraver tvistløsningssystemet som myndighetene har bygget opp i forbrukersaker.

– Støtte i loven

EE-bransjen håper at en eventuell rettssak vil kunne avgjøre hvem som ha rett.

– Inntil videre vil vi forholde oss til at mobiltelefoner er et bærbart produkt med en forventet levetid som ikke er vesentlig lenger enn to år, slik det står i loven. Vårt syn støttes også etter vår oppfatning av Justisdepartementet, sier Erik Andersen.

Han understreker at reklamasjonstiden kan strekke seg lenger enn to år, dersom det er meldt fra om feil ved en mobiltelefon eller et annet bærbart produkt innen to år og feilen vedvarer ut over toårsperioden.

– Dessuten vil alltid en reparasjon vurderes i hvert enkelt tilfelle. Om forbrukeren selv er skyld i feilen ved for eksempel å ha mistet telefonen i vannet, gjelder jo ikke reklamasjonsreglene, sier Andersen.

Se selv hva loven sier:

Forbrukerkjøpslovens paragraf 27 om reklamasjonsrett

Odelstingsproposisjon 44 (Justisdepartementet, 2001-2002)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse