Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Direct Connect toppsakbil

Direct Connect-operatører i faresonen

Norske operatører på fildelingsnettverket Direct Connect kan ha medvirkningsansvar for det hub-brukerne foretar seg, advarer Økokrim.

Fildeling Direct Connect
FBI slo forrige uke til og gjorde razzia hjemme hos fem hub-operatører på fildelingsnettverket Direct Connect, og beslagla datautstyr og harddisker. Ingen arrestasjoner ble gjort, men justisminister John Ashcroft gjorde klart uttrykk for at hub-operatører kunne forfølges strafferettslig, spesielt i de tilfeller der man forlanger at hub-brukerne deler ut et visst antall gigabytes fra harddiskene sine for å få tilgang.

– De oppfordrer helt klart til lovbrud og gjør det til en forutsetning at medlemmer er villige til å dele materiale som kan bli stjålet, sier Ashcroft.

En hub er et samlested der brukere logger seg på og får tilgang til hverandres harddisker, samtidig som de ofte chatter med hverandre. Hub-operatøren er den som kjører server-programmet på sin maskin slik at andre brukere kan logge seg på tjenesten.

ITavisen.no har vært i kontakt med det norske Direct Connect-miljøet, der hub-operatører nå lurer på hvorvidt de selv står i fare for å havne på feil side av loven.

– Vanskelig å hindre piratkopiering

Nobody, operatør av DivX Dominion Norway (divxnorway.no-ip.com), understreker at han går aktivt til verks for å forhindre at brukerne utveksler ulovlig pornografi, men innrømmer at det ikke gjøres forsøk på å stanse piratkopiering av film, programvare eller musikk.

– Vi har streng kustus på brukerne. Vi slår hardt ned på ting sombarneporno og annen ulovlig pornografi, og rapporter til Kripos i hvertenkelt tilfelle. At brukere deler film og musikk skader ingen på samme måte som f.eks.barneporno, og skulle vi slå ned på alt ville det fort bli tomt på huben, sier Nobody.

– Et script som skiller mellom lovlige og ulovlige film og musikkfiler villedessuten trolig blitt så stort og komplisert at det ville krevd for mye resurser avde maskinene som skal kjøre hubwaren.

Operatører kan bryte loven

Politiadvokat Espen Skjerven i Økokrim sier at hub-operatører kan gjøres straferettslig eller sivilrettsligansvarlig for medvirkning til brudd på åndsverksloven.

– Eventuelt medvirkningsansvar vil bygge på en konkret vurdering av innholdet som delespå huben, og hva hub-operatøren vet om den faktisk virksomheten.

Operatører av huber som i utsrakt grad brukes til piratkopiering er dermed utsatt rent jurdisik.

– Hvis en operatør vet eller burde vite at brukerne benytter huben til ådele opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse, så er han definitivt ifaresonen.

Kan føre til stenge huber

Fremdeles er rettspraksis og lovverk i forhold til fildelingsnettverk av denne typen relativt lite utprøvd i Norge. Økokrim vurderer fremdeles å ta ut tiltale i den tidligere omtalte Direct Connect/Netcom-saken, og en eventuell rettsak her vil trolig reise mange viktige juridiske spørsmål.

Flere norske Direct Connect-operatører sier de vil opphøre virksomheten hvis det skulle bli slått fast at vanlig hub-virksomhet er ulovlig.

– Hvis det å drive en hub er noe som blir funnet ulovlig, og vi kanholdes ansvarlig for det brukerne deler ut, vil det føre til umiddelbarnedstenging av alle norske huber eid av de jeg har snakket med. De vil finneseg andre hobbyer, og de hubene som ikke blir stengt ned vil bli private ogkun slippe til venner og bekjente, sier Nobody til ITavisen.no.

Økokrim understreker at de ikke kategorisk vil teknologier som Direct Connect til livs, og erkjenner verdien av slike fildelingsnettverk så lenge de benyttes til lovlige formål.

– Vi ønsker ikke å angripe teknologien i seg selv. Dette er etfildelingsnettverk som benyttes til å dele lovlig materiale, men som ogsåkan misbrukes, sier Skjerven.

Stikkord: fildeling, internett