Hopp til navigasjon Hopp til innhold

PC 1000 kroner dyrere

En datamaskin koster i gjennomsnitt 1000 kroner mer enn i fjor høst. De store leverandørene holder fast ved null-marginer, men man bør ikke forvente prisfall i år.

Foto: Per Ervland
Maskinparken i norske bedrifter skiftes ut og pc-salget øker dramatisk. – Situasjonen er særlig vanskelig i de nordiske landene med høy pc-penetrasjon og et mettet marked, forteller analytiker Anders Elbak i IDC i København.

Samtidig er IDCs prognoser for pc-salget kommende høst veldig positive. – Det er svært mange bedrifter som over lengre tid har ventet med dette, forteller Elbak, og henviser til at den siste utskiftingen skjedde i forbindelse med årtusenskiftet.

Smb kjøper billig

Sammenligner man salget de tre siste kvartal 2003 med forventet salg for de tre siste i 2004, er tallene svært like.

IDC forventer omlag 2.300 færre solgte stasjonære pc-er, mens salget av bærbare pc-er øker med et par tusen enheter i år. Selv om volumet ikke har endret seg nevneverdig, har kjøpemønsteret blant bedriftene endret seg noe. – Vi ser i større grad at bedrifter i smb-segmentet benytter seg av billigtilbud i retailkanalen, forteller Elbak, som dessuten registrerer at direkte salg via leverandør har økt over flere år.

Rema 1000-maskiner

IDC synes ellers det er en interessant utvikling med dagligvarekjedene som satser stadig tøffere på å sope inn det de kan på konsumentmarkedet. – Vi har jo allerede sett at dette er noe Rema 1000 har satset på. De kjøper inn større partier når de får et godt tilbud. Når Lidl etablerer seg i Norge tror jeg man må regne med at stadig flere pc-er i konsumentmarkedet blir solgt på den måten, sier Elbak som tror mangel på serviceavtaler og mindre kjente merkevarer vil ha marginal betydning for salget i dette markedet.

Mens prisnivået har gått jevnt og trutt nedover siden tusenårsskiftet, snudde pendelen i løpet av høsten i fjor. Mellom tredje kvartal i fjor og første kvartal i år, har gjennnomsnittsprisen for en stasjonær pc gått opp med 1.200 kroner. En bærbar pc har også blitt dyrere og koster nå gjennomsnittlig 1.000 kroner mer enn i tredje kvartal.

Med forventet økt etterspørsel framover mot årsskiftet – og spesielt i Q4, skulle man tro at prisene ville øke ytterligere, men Elbak er tvilende. – Jeg tror ikke at prisene vil øke særlig mye utover det vi ser i dag. Selv om etterspørselen i markedet øker vil de største bedriftene, som i all hovedsak står for innkjøpene i tiden som kommer, sørge for å fremforhandle kontrakter som i alle fall ikke overstiger den gjennomsnittsprisen man har i dag.

Liten forskjell

Det er ikke mye som skiller når det gjelder markedsandelene mellom erkerivalene Hewlett Packard og og Dell. HP ligger bare seks prosent foran i Q4. – Vi har som ambisjon å bygge oss opp til 25 prosent, sier markedsdirektør i Dell, Hans Seime.

Han understreker samtidig at det norske markedet er lite, og at nye kontraktinngåelser slår dramatisk ut på markedsandelene.

Denne artikkelen er hentet fra vår søsterpublikasjon ITavisen.biz og opprinnelig publisert i ITavisen Business.

Annonse
Stikkord: Maskinvare