Hopp til navigasjon Hopp til innhold

SP2 ikke for pirater likevel

For tre dager siden gikk Microsofts produktsjef ut og sa at oppdateringen Service Pack 2 kan installeres på piratverjsoner av Windows XP. Nå har selskapet fått kalde føtter.

Windows XP SP2 beta
I følge BetaNews.com vil SP2 sjekke den versjonen av Windows XP som brukes opp mot et register over produktidentiteter.

Sjekker PID-nummer

Om den aktuelle installasjonens PID (Product Identification)-nummer finnes Microsofts liste over piratkopier, vil ikke SP2 kunne bli installert.

Om du derimot har en piratversjon som Microsoft ikke har registrert, vil installasjonen kunne gjennomføres.

Bare nesten sant

Dermed blir uttalelsene som Microsofts produktsjef Barry Goffe kom med til Comuter Times satt i et noe underlig lys.

I følge Goffe hadde Microsoft etter nøye vurdering kommet til at også piratversjoner skulle få SP2. Dette på grunn av faren for spredning av virus. Avgjørelsen var tøff, sa han. Men hensynet til sikkerheten måtte gå foran profitt.

Nå viser det seg altså at dette i beste fall var en halvsannhet.

Stikkord: programvare, windows