Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Drepende kritikk av Teletopia

Teletopias mobilnett består av radioutstyr som er beregnet til å dekke små arealer innendørs. Det skriver Post- og Teletilsynet i sin årsrapport for 2003. Teletopia-sjefen Robert Hercz (bildet) raser.

Hercz,Robert.gif
PT gir i sin årsrapport en drepende karakteristikk av det lille teleselskapets forsøk på å opprette mobilnett i åtte norske byer og tettsteder.

Pappesker og skjøteledning

I rapporten, som ble publisert mandag denne uka, heter det blant annet:

Kontrollen har vist at det er utplassert basestasjoner i 8 tettsteder i tillegg til Oslo. Basestasjonene er plassert i bolighus og bærer preg av å være midlertidig plassert. Som et eksempel på plassering kan nevnes at PT ved sin stedlige inspeksjon av basestasjon i Grimstad, kunne observere at basestasjonen ikke var fast montert (plassert på toppen av pappesker). Strømforsyningen til basestasjonen bestod blant annet av skjøteledninger. Det er opplyst at de andre basestasjonene er plassert på tilsvarende måte.

Spill for galleriet?

PTT hevder at stasjonene ikke synes å å være utplassert for å gi dekning til Teletopias kunder, og mer enn antyder at utplasseringen nærmest er spill for galleriet.

For eksempel skriver de at det i praksis ikke er mulig å gjennomføre en samtale ved bruk av basestasjonene i de 8 tettstedene uten at det samtidig opprettes en forbindelse ved hjelp av et annet nett til servicepersonale hos Teletopias MSC.

– Lånte sendere

Teletopias direktør Robert Hercz stiller seg helt uforstående til PTs beskrivelse.

– Dette dreier seg om noen mikrosendere vi hadde lånt av en engelsk leverandør til innendørs bruk. Vi ba PT om å hjelpe oss å måle dem, for å se om de fungerte. Dette er IP over GSM-sendere som ikke er i operativ drift noe sted i verden, sier Hercz til ITavisen.no.

– Han understreker at Teletopias teknologi ikke ligger tilbake for Telenors og NetComs, og at de i mange tilfeller går konkurrentene en høy gang.

– Vi har totoalt 54 radiosendere levert av Ericssons. Det er disse som utgjør nettet vårt, sier han.

Han spør seg hvorfor PT da skulle anse innendørs-senderne med ekstremt lav rekkevidde som så viktige.

– Dessuten har PT taushetsplikt. De har ikke noe med å publisere dette, raser Hercz.

Står inne for rapporten

Seksjonssjef Stein Gudbjørgsrud i Post- og Teletilsynet har en helt annen versjon.

– Vi står inne for det som står i rapporten. Men dette er nå historie. I mellomtiden har jo Teletopia oppfylt vilkårene for roaming-avtale. Det har vi sendt dem en skriftlig bekreftelse på, sier Gudbjørgsrud.

I et brev datert 15. april skriver PT avdelingsdirektør Geir Jan Sundal og seksjonssjef Stein Gudbjørgsrud:

PT ved Frekvenskontrollen har foretatt målinger av Teletopias basestasjoner utplassert i 8 tettsteder på Østlandet. Målingene inkluderte testringing. På basis av undersøkelsene konkluderer PT med at alle basestasjonene er «satt i drift» i tillatelsestekstens forstand.

– Er det riktig som Hercz sier at dere foretok målinger på et innendørs-nett som ikke hadde noe med Teletopias basestasjoner å gjøre?

– Reglene sier at man skal ha basestasjoner i 8 tettsteder. Det kan jo tenkes at noen har vært litt kreative her, bemerker Gudbjørgsrud tørt.

Ut over dette vil han ikke kommentere saken.

Hele kapittelet om Teletopia i rapporten kan leses HER.