Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-sjokk i Oslo-skolen

En Oslo-skole med 400 elever og med tre elever på hver PC eller tynn klient betaler over 390 000 kroner i årlige driftsutgifter. Tilsvarende skole i Bergen betaler 200 000 kroner.

Skole-PC
Oslo, Bergen og flere andre kommuner er inne i en omfattende prosess med modernisering av sine skolesystemer. Samtidig skyver kommunene kostnadsdekningen fra administrasjon til skoler.

Resultatet er at Oslo kommune i dag betaler 950 kroner for hver elev som bruker tynn klient. For hver pc-bruker må kommunen ut med ytterligere 89 kroner. For en pc med tre brukere må skattebetalerne ut med 3.117 kroner. I Bergen betaler de 2.000 kroner for å drifte hver enkelt elev-PC.

Det er uklart hva Oslo kommune faktisk betaler per bruker. Bjørn Martinsen, it-direktør I Undervisningsetaten, oppga først en brukerpris på 1.500 kroner. Etter flere samtaler nedjusterte han denne til 850 kroner, men de økonomiske forholdene er svært ugjennomsiktige.

Ingen oversikt

Etaten har ingen oversikt over, eller vil ikke oppgi, de samlede faktiskte it-kostnadene i Oslo-skolen. Det er grunn til å tro at driftsutgiftene er høyere enn it-avdelingen i Undervisningsetaten oppgir.

Ansatte i Oslo-skolen har angivelig fått munnkurv. De skal ikke ha lov til å uttale seg om det kostbare it-prosjektet. Saken oppfattes som svært sensibel, opplyser en kilde til ITavisen Business.

Sier opp lærere

Reaksjonene er sterke blant de oppgraderte skolene. Opprustningen har blitt gitt Oslo-skolene som »gavepakke». I ettertid viser det seg at de likevel må betale regningen. Ila skole i Oslo hevder at de får en ekstraregning på opp mot 600.000 kroner som må tas fra eksisterende budsjetter. Rektor Eva Baumann har tidligere sagt at hun kan bli tvunget til å si opp lærere. Flere andre Oslo-rektorer sier også at de kan bli tvunget til å ty til oppsigelser for å kunne betale regningen.

Undervisningsetaten er opptatt av at skolene skal få økte budsjetter for å kompensere de økte driftsutgiftene. Avgjørelsen av dette spørsmålet ligger imidlertid hos politikerne i Oslo Rådhus. – Vi argumenterer for å skjerme driftsbudsjettet mot ytterligere innsparingskrav, eventuelt øke budsjettene, sier Marthinsen.

Marthinsen forstår at skoler reagerer på at de må ut med så mange penger til drifting av systemer, slik at skolene får dårligere økonomi og lærere kan bli sagt opp. – Vi kunne ikke gi nøyaktige beregninger over kostnadene før i januar i år. Mange hadde nok ventet lavere kostnader og en sentral subsidiering av it-driften sier han.

Når ordningen er fullt utbygd, blir forskjellene i driftskostnader mellom Oslo og Bergen lavere. Med økende antall brukere synker brukerprisen i Oslo til 750 kroner per tynn klient, hevder Marthinsen. I 2008, da alle skoler skal være oppgradert, vil en skole med 400 elever betale 300.000 kroner – fortsatt 100.000 kroner mer enn i Bergen.

Oslo kommune har inngått en driftsavtale med Siemens. – Det er alltid muligheter til å gjøre det rimeligere. Men vi hadde en anbudsrunde ute med flere leverandører. Siemens kom absolutt best ut, sier Marthinsen.

Kommunen vurderte å drifte sine skolesystemer selv. Etter en grundig vurdering forkastet de alternativet – I et marked med så mange driftsleverandører som i dag, fant vi ikke økonomisk grunnlag for å etablere et kommunalt selskap med over 100 ansatte for å drifte vår it-løsning, sier Marthinsen.

Valgte annen vei

Bergen kommune har opprettet en egen organisasjon for drift av skolenettet. Den fakturerer skolene og skoleadministrasjonen for sine tjenester. Ordningen er basert på utgift per pc, ikke per bruker. Drift av én pc koster 2.000 kroner. – Av tids- og arbeidsmessige grunner vurderte vi ikke det kommunale tilbudet opp mot private. Tilbudet var åpenbart så godt at politikerne gikk for det, sier it-koordinator Arthur Johnsen i Byrådsavdelingen for oppvekst.

Forskjeller vil utjevnes

I henhold til rammeavtalen med Siemens reduseres Oslos pris per bruker med økende antall brukere. Fullt utbygget vil hver »brukerlisens» komme på i underkant av 750 kroner. Oslos utgifter vil likevel ikke komme ned på Bergens nivå.

Regner vi med en optimal pc-tetthet på tre elever per pc – noe de fleste anser som rimelig – vil Bergen kommune, med 30.000 elever få årlige driftsutgifter på 20 millioner kroner. Oslo kommune, med noe over 60.000 elever, vil få driftsutgifter på 45 millioner kroner.

– Hvorfor valgte dere en betalingsløsning basert på brukere og ikke på antall pc-er? – Vi ønsket å legge inn et incitament til å få opp pc-tettheten i skolen. Det skal ikke koste skjorta å øke brukertettheten, sier Marthinsen.

Kostbar gavepakke

Oslo-skolene har i norsk målestokk kommet forholdsvis langt når det gjelder pc-tetthet. Men kostnadene forbundet med dette omtales av lærere og rektorer som en økonomisk katastrofe for skolene og fører til en utarming av undervisningsmiljøet.

Flere Oslo-skoler har sagt at de må gå til oppsigelse av lærere for å dekke driftsutgiftene, som mange skoler må betale fra og med høstens skolestart. Alternativt vil de frasi seg deler av den nye løsningen til kommunen.

Artikkelen er hentet fra ITavisen Business nr 8 2004

Stikkord: linux, programvare, windows