Deskill

Annonse


Strid om krim-traktat

DeskillBak traktaten står Eurparådet (må ikke forveksles med EU), der Norge er med.

Bare fem land er med

Norge har i likhet med 34 andre europeiske land underskrevet traktaten. Det samme har USA, Canada, Japan og Sør-Afrika. Europarådets traktater kan nemlig også gjelde for land utenfor det europeiske samarbeidet.

Det er imidlertid bare seks land som har ratifisert avtalen – det vil si at den har gått gjennom de politiske organer og endt opp i lovs form. De fem er Albania, Kroatia, Estland, Danmark, Ungarn og Litauen.

Bush varm tilhenger

USAs president Bush er en varm tilhenger av traktaten, som han har kalt «den eneste flernasjonale avtalen som behandler problemene med data-relatert kriminalitet og innsamling av elektroniske bevis».

Den sterke «privatlivets fred»-lobbyen i USA er derimot ikke like fornøyd. De mener traktaten kan tvinge USA til å gå med på brudd på ytringsfriheten i andre land.

– Kan misbrukes

Spesielt frykter de at land med diktatorisk styresett kan misbruke avtalen til å slå ned på opposisjonelle – og at de andre landene både må godta og hjelpe til med et slikt misbruk, melder Securityfocus.com.

I Europarådet er reglene slik at fem land (hvorav tre medlemsland) må ratifisere avtalen før den kan tre i kraft. Dette kravet er nå oppfylt – så vidt det er.

Norge underskrev traktaten i november 2001, midt i det opphetede klimaet etter terrorangrepet mot USA to måneder før. Men i likhet med de fleste landene som underskrev den gangen, er avtalen ikke godkjent av de folkevalgte ennå.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse