Harddisk Maxtor

Annonse


HD-fartsgrense nådd

Harddisk MaxtorForsøkene ble utført av Stanford-forskerne i samarbeid med forskere ved Landau-institituttet for teoretisk fysikk i Moskva og eksperter fra harddisk-produsenten Seagate.

Endrer retning

Når informasjonen blir lagret på harddisken, skjer det ved at ørsmå områder som utgjør hver databit blir magnetisert i to motsatte retninger. Hver av disse retningene representerer 1 og 0, eller «av» og «på».

Når data overskrives, blir det sendt ut et elektromagnetisk signal som endrer retningen på bitområdene. Om du øker frekvensen av disse signalene, blir tiden det tar å endre magnetmaterialet kortere.

Kaos når farten øker

Forsakerne fant at når hastigheten når et visst nivå, blir magnetmønsteret vilkårlig – med andre ord vilt kaos på harddisken. Men for å oppnå denne effekten, måtte de opp på et nivå som nærmet seg lysets hastighet.

Annonse


Ved fartsgrensen varer hver enkelt magnetpuls bare 2,3 picosekunder – en milliondel av et milliondels sekund!

Ingen praktisk betydning

Seagate sier på sin side at slike hastigheter er helt urealistiske, og at forskernes resultater ikke legger hindringer i veien for den utviklingen av harddisker Seagate ser for seg i overskuelig framtid.

Hele undersøkelsen er publisert i siste nummer av det vitenskapelige tidsskriftet Nature (krever betalt abonnement). Den er også omtalt på CNN.com.

Annonse