Bussorakel SMS trøndersk

Annonse


Send SMS til Bush

Bussorakel SMS trønderskUSAs største teleselskap AT&T har laget en bro mellom det europeiske GSM-systemet og det amerikanske CDMA-systemet, slik at nordmenn nå kan sende SMS til amerikanere – og omvendt.

60 prosent visste ikke

Med seg på laget har de fått både Telenor og Netcom, slik at alt nå er klappet og klart for transatlantiske tekstmeldinger.

I følge AT&T har bare 40 % av europeiske mobilbrukere vært klar over at tekstmeldingene deres ikke kommer fram til amerikanere med CDMA-telefon.

Verdenmobil fra Motorola

Amerikanere med GSM-telefon (GSM er ikke like utbredt som CDMA, men finnes rundt større byer) og tilreisende nordmenn med trebåndstelefon (som støtter 1900-båndet) har imidlertid alltid kunnet utveksle SMS, forutsatt at også mottakeren har GSM.

Samtidig lanserer nå Motorola i disse dager en mobiltelefon for det amerikanske markedet som både takler CDMA og GSM. Om slike telefoner griper om seg, er det ikke sikkert forskjellene mellom de to systemene får så stor betydning framover som det hittil har hatt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse