overvåkingskamera

Annonse


Sjefen sjekker e-posten din

overvåkingskameraDette viser en undersøkelse foretatt av Hitachi Data Systems.

32 prosent overvåker chat

I følge undersøkelsen foretar hele 50 prosent av norske bedrifter rutinemessig kontroll av ansattes e-post. 32 prosent av norske bedrifter holder oppsikt med hva de ansatte forteller hverandre og eksterne venner og bekjente når de bruker chatteklienter som MSN Messenger eller AOL Instant Messenger.

Undersøkelsen omfatter store og mellomstore bedrifter i Europa, Midt-Østen og Sør-Afrika.

Norge på topp

På toppen ligger Østerrike, der 40 prosent av bedriftene overvåker Messenger. Mens tallet for e-post er det samme som i Norge.

Annonse


Neste land på listen er Belgia. Deretter følger Danmark, Finland, Frankrike og Tyskland. rangeringen gjelder både e-post og Messenger. Ser vi på e-post alene, er imidlertid Norge på toppen sammen med Østerrike.

44 prosent akriverer

Østerrike er også på topp når det gjelder arkivering av de ansattes e-post og chatte-.sesjoner. ligger Norge et godt stykke ned på lista.

Likevel oppgir 44 prosent at de lagrer e-post og chatte-seksjoner i mindre enn tre år, mens bare 6 prosent av de spurte norske virksomhetene oppir at de oppbevarer slike i data i mer enn tre år.

Mørketall

Til sammenligning lagrer hele 70 prosent av belgiske bedrifter informasjonen i mindre enn tre år. Til gjengjeld er det ingen belgiske bedrifter som oppgir at de oppbevarer data i mer enn tre år.

Hitachi oppgir at en kombinasjon av ny antiterrorlovgivning og ny teknologi er årsaken til de overraskende høye tallene. Samtidig understreker de at det kan være store mørketall.

60 prosent av de spurte oppga nemlig at de ikke ville si om de overvåket sine ansatte eller ikke. Dette på tross av at undersøkelsen var anonym.

Neppe ulovlig

Den norske personopplysningsloven regulerer både innsamling og oppbevaring av personlige data.Det er imidlertid klart at en arbeidsgiver kan gå mye lenger i forhold til sine ansatte enn med kundene. I Norge har vi eksempler på at for eksempel overvåking av ansattes nettbruk (porno, MP3 m.m.) har ført til oppsigelser som har blitt stående som lovlige.

Annonse