epost spam junkmail

Annonse


Storselskaper til krig mot spam

epost spam junkmailDa loven ble underskrevet av president Bush like før jul i fjor, mente mange at det var rene gavepakken til spammere. Dette synet kommer nå i et litt underlig lys når fire av USAs største IT-selskaper mener de endelig har en gylden sjanse til å bli kvitt uvesenet en gang for alle.

Begrenset lov

Loven sier at e-post du ikke har bedt om å få, må inneholde en eller annen form for funksjon som lar mottakeren reservere seg mot ytterlige forsendelse av samme type for framtida.

Samtidig begrenser loven enkeltpersoners rett til å reise søksmål mot spammere, gitt at spammen ikke inneholder porno eller annet upassende og/eller ulovlig materiale.

– Ødelegger business

Denne innskrenkingen gjelder imidlertid ikke selskaper, statlige institusjoner og organisasjoner. De kan saksøke spammerne rett og slett fordi de er en plage. En særlig god sak vil de ha om de kan bevise at spammen hindrer virksomheten i bedriften.

Microsoft og de tre andre storselsksapenes viktigste argument er at spammerne ødelegger for kundene deres, og dermed også for forretningsdriften. Microsoft er verdens største programvareselskap, AOL er verdens største internettilbyder, Earthlink er også stor på internett-kasess i USA og Yahoo er en av verdens viktigste portaler og søkemotorer.

– Med hard hånd

Sammen vil de fire nå gjøre alt de kan for å hindre at spammerne får fortsette sin virksomhet, som i følge en uttalelse fra de fire selskapene truer med å ødelegge e-post og Internett som kommunikasjonsmiddel.

– Kongressen har gitt oss de nødvendige verktøy for å forfølge spammere med hard hånd, og vi innen industrien lar ikke denne muligheten gå fra oss til å raskt og med stor besluttsomhet å dra fordel av den nye loven sier AOLs advokat Randall Boe til BBC.Boe hevder at selskapene har god oversikt over de største aktørene i span-bransjen, og at de seks det nå reises saker mot er valgt ut med omhu.

Annonse


Annonse