EU Internett

Annonse


EU-lov sparer fildelerne

EU InternettDet nye direktivet om intellektuell eiendom ble vedtatt med 330 stemmer mot 151 i ettermiddag, og venter nå på å bli godkjent av EUs ministerråd. Det er vanligvis en rask prosess, og direktivet kan dermed tre i kraft allerede i april.

Vide fullmakter

EU understreker i sin pressemelding at loven er ment for å ta «de store fiskene» framfor folk som laster ned en MP3-fil i ny og ne. Det er heller ikke noe i lovteksten som tyder på at de tøffe bestemmelsene gjelder privatpersoner.

Mange fryktet at EU ville oppleve amerikanske tilstander, med straffeforfølging av privatpersoner som ikke har gjort annet enn å laste ned materiale fra nettet. Men den endelige teksten ser ikke ut til å åpne for dette.

Tvert i mot heter det at det ikke gis anledning til å straffeforfølge personer som laster ned musikk eller annet materiale «i god tro».I følge BBC ble det tatt inn et tillegg i siste liten som sikrer privatpersoner mot å bli forfulgt.

Loven ble loset igjennom av EU-parlamentsmedlemmet Jannelly Fourtou, som er gift med toppsjefen i medieselskapet Vivendi Universal, Jean-René Fourtou. I etterkant kan det se ut som dette har hatt minimal betydning. Loven er nemlig ingen udelt triumf for underholdningsbransjen.

Forbudt å tukle

En seier for plate- og filmbransjen er det likevel at tukling eller oppheving av fysisk og elektronisk kopisikring forbys. Dette forbudet er allerede fastslått gjennom det såkalte Cybercrime-direktivet fra 2000, men konkretiseres i det nye direktivet. Med en slik paragraf i bakhånd ville aktoratet trolig klart å få dømt Jon Lech Johansen i DVD-saken i Norge.

Imidlertid blir det ikke lov å ødelegge teknisk utstyr som privatpersoner eier og som brukes til kopiering. Dette kan bare gjøres med utstyr som eies av kommersielle eller profesjonelle aktører.

Sone-inndeling forbudt?

Direktivet forbyr også å sperre produkter ute fra andre markeder enn der de er ment å selges.

Technical protection devices must not be used in order to seal off markets from one another (teknisk beskyttelse må ikke brukes for å forsegle markeder fra andre markeder), heter det. Det vil slik vi tolker det si at Hollywoods system for å hindre europeere å kjøpe film fra USA kan stå i fare.

I loven understrekes det flere steder at bestemmelsene aldri må brukes til å hindre konkurranse, verken internt i EU-området eller mot varer som kommer utenfra. Parallelimport er nevnt som ett område der loven ikke kan anvendes.

Det opprinnelige lovforslaget i sin helhet finner du HER

Denne artikkelen ble sist oppdatert tirsdag 9. mars kl. 19.40.

Annonse


Annonse