Annonse


– Prisras på LCD til sommeren

Etterspørselen etter flate LCD-skjermer til PC og TV er nå så høy at fabrikkene ikke kan levere nok. På grunn av misforholdet mellom tilbud og etterspørsel har prisene vært urimelig høye i forhold til produksjonsomkostningene.Det vil endre seg til sommeren.

Billig-vare i varmen

Fra slutten av mai kan vi vente både flere produkter og lavere priser, mener selskapet DisplaySearch , som følger markedet for alle typer skjermer nøye.

I følge byrået begynner det nå å løsne hos de store produsentene i Asia, etter mangelen man opplevde i mesteparten av 2003. Særlig i de tre siste kvartalene tok etterspørselen seg kraftig opp, med varemangel til følge.

Prisøkning i mars

Den forventede prisreduksjonen på LCD-skjermer kommer likevel ikke umiddelbart. Tvert om kommer vi til å oppleve en prisøkning i løpet av denne måneden, i likhet med i januar og februar.

Annonse


Fallet vil først komme et godt stykke ut på sommeren, i følge byrået.

Konkurranse viktigst

Det er imidlertid også andre faktorer enn produksjonsomkostningene ved fabrikkene som regulerer prisene. Konkurranse på detaljhandelnivå er trolig mest utslagsgivende for forbrukerne. Og her er bildet nokså uoversiktlig, med store variasjoner uavhengig av konjunkturene ute.

På litt lengre sikt vil vil norske forbrukere trolig oppleve en vesentlig reduksjon av prisen på LCVD-TVer og/eller PC-skjermer. Allerede nå ser vi at LCD-skjermen overtar for den tradisjonelle, rørbaserte CRT-skjermen på PC-markedet.

Mange tror at det samme også vil skje med TV om ikke så lenge.

Annonse