Internet Explorer

Annonse


Eolas-patent ugyldig

Internet ExplorerPatentet gjelder måten Internet Explorer åpner tredjeparts programvare på. Det gjelder blant annet dokumenter skrevet for applikasjoner som Acrobat, Flash, Quicktime og Realplayer.

Stadfestet 14. januar

I august i fjor ble Microsoft ble dømt til å betale knøttefirmaet Eolas svimlende 512 millioner dollar (3,5 millarder kroner etter dagens kurs) for å ha brukt deres teknologi i Internet Explorer uten å spørre først.

Så sent som 14. februar i år ble dommen stadfestet av en føderal domstol i Chicago. Men stridens eple – selve patentet – har det hele tiden vært tvil om.

Kan bli anket

Nå har US Patent and Trademark Office i følge nyhetsbyrået Reuters kommet til at patentet er ugyldig. Avgjørelsen er midlertidig, og kan komme til å bli anket.

Men blir den stående, slipper Microsoft å endre sin nettleser slik at den blir vanskeligere å bruke sammen med andres filformater.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse