Strekkode

Annonse


Acrobat med strekkode

Strekkode53 millioner leverte i fjor selvangivelsen sin på nettet. Men det amerikanske skattevesenet føler likevel at papirarbeidet vokser dem over hodet, og at de også her må inn i den digitale tidsalder.

Skrives ut på papir

Derfor er de nå interessert i Adobes nye teknologi, som gjør at strekkoder kan integreres i et Acrobat (pdf)-dokument.

Skjemaet kan sendes til skatteyteren elektronisk og inneholder en unik strekkode som skrives ut sammen med det ferdig utfylte skjemaet.

– Bedre enn OCR

Papirskjemaet sendes så til IRS, som leser strekkoden elektronisk på sin maskin. Koden inneholder all informasjonen som skatteyteren har fylt ut.

Annonse


Tidligere har man forsøkt med OCR (optical character recognition), men det har vist seg å være både tungvint og belastet med mange feil.

– Mens OCR prøver å tolke tegn på et papir, er strekkoder laget fra grunnen av for å bli lest av en maskin, sier Adobes Dan Baum til News.com